Početna2018-03-25T17:36:10+00:00

          Većina ljudi oseća neku vrstu strahopoštovanja prema elektronskim uređajima i veoma je  impresionirana i zbunjena kada zaviri u neki radio ili TV prijemnik, kompjuter, alarmni uređaj i slično. To je tako samo zato što ne poznaju makar i najosnovnije komponente i principe na kojima počiva rad tih uređaja.

           S druge strane, i oni koji su zainteresovani za elektroniku teško se upuštaju u izradu čak i sasvim jednostavnih uređaja, ubeđeni da je za to potrebno mnogo znanja iz elektronike, kao i specijalnih alata i instrumenata. Ali, ni jedno ni drugo nije tačno. Za praktičnu realizaciju mnogih interesantnih i korisnih elektronskih uređaja dovoljno je znanje stečeno u osnovnoj školi, nije potreban nikakav instrument, a jedini alat bez koga se ne može  je  lemilica.

            „Praktična ELEKTRONIKA“ je namenjena svima koji žele da sami, svojim rukama, naprave ispravljač, audio-pojačavač, radio-prijemnik, radio-predajnik, alarm i druge elektronske uređaje. Na sajtu se nalazi dvanaest knjiga. U prve dve (PE1 i PE2) su opisane komponente i praktična realizacija elektronskih uređaja, a u sledećih šest (PE3, PE4…PE8) praktična realizacija ispravljača, audio-pojačavača… U svim ovim knjigama su date električne šeme, kratak opis principa rada, izgled štampane pločice i opis postupka izrade i podešavanja uređaja. Imajući u vidu radio amatersku izreku da „ni jedan radio ne svira tako dobro kao onaj koji ste sami napravili“, nadamo se da će vam izrada i korišćenje elektronskih uređaja opisanim u knjigama na sajtu „Praktična ELEKTRONIKA“ doneti mnogo zadovoljstva, a, ako ste dovoljno preduzimljivi, i koristi.

            U knjigama PE9, PE10 i PE11 su uputstva za korišćenje programa za analizu elektronskih kola  (EWB),  programa za programiranje mikrokontrolera (CW) i uputstvo za korišćenje jednog jednostavnog i jeftinog elektronskog instrumenta.

            PE12 je KNJIGA SARADNIKA  i u njoj se nalaze prilozi saradnika sajta.

            U PE12+ (Odgovori učesnika foruma) se nalaze električne šeme, slike, fotografije i sl, koje učesnici foruma razmenjuju međusobno.

          Knjige možete da čitate samo pomoću nekog PDF čitača. Najbolji je Adobe Acrobat Pro(fessional). Može i neki drugi, važno je da ima lako dostupnu naredbu Marquee Zoom, ili nešto slično, koja omogućava brzo zumiranje (uvećanje i smanjenje) vrlo malih delova ekrana.

           * Neke od knjiga su vrlo velike, pa otvaranje može da traje i do petnaest sekundi.