EWB SIMULACIJE

               U folderu EWB SIMULACIJE-PRIMERI, koji se nalazi na početnoj strani sajta, nalazi se više stotina simulacija električnih šema iz svih knjiga Praktične ELEKTRONIKE, kao i simulacije kola iz više udžbenika za elektrotehničke srednje škole. Na svima su priključeni različiti elektronski instrumenti koji vam omogućuju da detaljno proučite kako te šeme rade.

               Za otvaranje fajlova u ovom folderu neophodan vam je program Electronics Workbench 5.12, koji možete da skinete sa Iterneta, sa nekog od sajtova koji nude Free Download. Jedan od njih, aktivan u vreme pisanja ovog teksta, je:

http://oprekzone.com/download-ewb-electronic-workbench-5-12-free/

Ako želite da pogledate simulacije, što vam autor savetuje, postupite na sledeću način:
1. Skinite folder EWB SIMULACIJE – PRIMERI na vaš kompjuter.
2. Skinite, instalirajte i pokrenite Electronics Workbench.
3. Kliknite na OK, pa na ikonu Open . . . . . EWB SIMULACIJE – PRIME-RI>PE-…..