Kako čitati knjige

     Sve knjige na ovom sajtu su u PDF formatu. Ako na svom kompjuteru imate Adobe Acrobat 8 Pro(fessional), kada otvorite neki od dokumenata (Praktična Elektronika1, Praktična Elektronika 2 ….), preko celog ekrana vašeg monitora treba da bude slika Sl. 1. Ako to nije slučaj, ili vam se to ne sviđa, moraćete da, izvršite podešavanja, što je objašnjeno na Sl.2. Pored toga, na Sl.2 su i uputstva o kretanju kroz dokument.

Sl. 1. Ovakva slika, koja zauzima kompletan ekran, treba da bude na monitoru
kada otvorite sedmu stranicu knjige Praktična Elektronika1

     Na Sl.2 prikazan je levi gornji deo ekrana Adobe Acrobat Professional-a sa opisom komandi koje se koriste za podešavanje veličine slike i komandi za kretanje po dokumentu. Levim klikom na neku od ikona na koje pokazuju strelice ostvaruje se:

Sl. 2. Kako podesiti sliku i kako se kretati kroz dokument

1. Otvara se prozor Pages sa ikonama svih stranica, u kome treba kliknuti na stranicu koja vas interesuje
2. Odlazak na početak dokumenta
3. Odlazak na prethodnu stranu
4. Odlazak na sledeću stranu
5. Odlazak na kraj dokumenta
6. Strana na kojoj se trenutno nalazite (sedma od četrdesetdevet)
7. Hvatanje i pomeranje dokumenta napred ili nazad. Aktivno samo sa aktivnim 11.
8. Obuhvatanje i zumiranje dela slike na ekranu. Povratak se vrši klikom na 11.
9. i 10. Podešavanje veličine slike (tako da ispunjava ceo ekran). Otvaranjem prozora desno od ovih ikona, dobija se spisak mogućih vrednosti zumiranja. (Trenutna vrednost je 150 %.)
11. Na ekranu je slika dela stranice dokumenta, razvučena od levog do desnog kraja ekrana.
12. Na ekranu je slika cele jedne strane. Kretanje po dokumentu se ostvaruje klikom na 2, 3, 4 i 5.
* * Za kretnje kroz dokument možete da koristite i dugme u vertikalnoj liniji u krajnjem desnom delu ekrana kao i tastere sa strelicama i tastere PgUp i PgDn i na tastaturi.

     Dakle(m), ako slika nije kao na Sl.1, kliknite prvo na 11 pa na 9 i/ili 10, dok ne dobijete Sl.1.To, naravno, ne mora da bude baš Sl.1, podesite ono što vama najviše odgovara.

     Ako nemate Adobe Acrobat Pro, vi, verovatno, imate neki drugi PDF čitač, ali ako ga nemate skinite ga sa Interneta. Trenutno, za džabe, na raspolaganju je Adobe Acrobat Reader DC. Kada pomoću njega otvorite sedmu stranicu knjige PE1, preko celog ekrana vašeg monitora treba da bude slika Sl.1. Ako to nije slučaj, ili vam se to ne sviđa, moraćete da izvršite podešavanja, što je objašnjeno na Sl.2. Pored toga, na Sl.2 su i uputstva o kretanju kroz dokument.

Sl.1. Ovakva slika, koja zauzima kompletan ekran, treba da bude na monitoru
kada otvorite sedmu stranicu dokumenta Praktična Elektronika1

     Na Sl. 2 prikazan je levi gornji deo ekrana Adobe Acrobat Reader DC-a sa opisom komandi koje se koriste za podešavanje veličine slike i komandi za kretanje po dokumentu. Levim klikom na neku od ikona na koje pokazuju strelice ostvaruje se:

Sl. 2. Kako podesiti sliku i kako se kretati kroz dokument

1. Otvara se prozor sa ikonama svih stranica, u kome treba kliknuti na stranicu koja vas interesuje
2. Odlazak na prethodnu stranu. Korisno pri aktivnom 10
3. Odlazak na sledeću stranu. Korisno pri aktivnom 10
4. Strana na kojoj se trenutno nalazite. (Sedma od pedeset)
5. Hvatanje i pomeranje dokumenta napred ili nazad. Aktivno samo sa aktivnim 9.
6. i 7. Podešavanje veličine slike (tako da ispunjava ceo ekran). Otvaranjem prozora desno od ovih ikona, dobija se spisak mogućih vrednosti zumiranja.
8. Trenutna veličina zumiranja (150 %)
9. Na ekranu je slika dela stranice dokumenta, razvučena od levog do desnog kraja ekrana.
10. Na ekranu je slika cele jedne strane. Kretanje po dokumentu se ostvaruje klikom na 2 i 3.
11. Read Mode. Na ekranu je samo dokument, bez komandnih ikona. Povratak se ostvaruje pritiskom na Ctrl+H.
12. „Podvlačenje“ dela teksta koji vam je značajan.
* Za kretnje kroz dokument možete da koristite i dugme u vertikalnoj liniji u krajnjem desnom delu ekrana kao i tastere sa strelicama i tastere PgUp i PgDn i na tastaturi.
** Zumiranje vrlo malog dela neke slike, recimo one „mrlje“ na drugoj strani „Praktične ELEKTRONIKE 1“, se vrši pomoću lupe koja se dobija klikom na View>Zoom>Marquee Zoom. Povratak se ostvaruje klikom na 9.
Dakle(m), ako slika nije kao na Sl.1, kliknite prvo na 9 pa na 6 i/ili 7, dok ne dobijete Sl.1.To, naravno, ne mora da bude baš Sl.1, podesite ono što vama najviše odgovara.