Ako neke od knjiga sa ovog sajta želite da trajno sačuvate, najbolje je da koristite proverenu, 100% sigurnu, Gutenbergovu tehnologiju: odštampajte ih. Knjige, čije su korice na donjoj slici, su pripremljene za štampu, a štampaju se prema uputstvu u nastavku ovog teksta.
PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8 i PE9 su veličine skraćeni A4, a PE10 i PE11 su puni A4.

Knjige za štampanje

Uplatu možete da izvršite preko pošte, priznanicom koja je popunjena kao što je prikazano na slici dole.

Uplatnica za knjigu

Datum, iznos uplate i naziv
knjige (PE1, PE2…. PE11)
pošaljite na:
prakticna.elektronika@gmail.com
i knjiga će vam stići preko e-mail-a.

Dodatne informacije:
prakticna.elektronika@gmail.com