Praktična ELEKTRONIKA je otvorena za sve ljubitelje elektronike koji imaju neku interesantnu šemu, rešenje nekog problema, ideju,… Napišite članak, priložite slike i dijagrame, a mi ćemo, ako bude bilo potrebno, da ga doteramo i objavimo. Javite se, KNJIGA SARADNIKA vas čeka.